O firmie

O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EHAZET” Sp. z o.o. w Katowicach powstało w wyniku sprywatyzowania się w spółkę pracowniczą państwowego przedsiębiorstwa, które wcześniej występowało pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Hutniczych „EHAZET” w Katowicach przy Alei W. Korfantego 195, a swą działalność rozpoczęło w 1967 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Powołanie do życia EHAZET-u było konsekwencją dynamicznie rozwijającego się przemysłu hutniczego, a celem powołania było zahamowanie procesu tworzenia się nowych hałd.Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Hutniczych „EHAZET” rozpoczęło działalność w 1967 roku uruchamiając Zakład Częstochowa, eksploatując hałdy przy Hucie Częstochowa i odbiór żużli z produkcji bieżącej.W następnych latach uruchomiono kolejne zakłady: w 1969 r. do kwietnia 1975 zakład w Zawierciu, z którego wyeksploatowano 2,1 mln ton żużla. W 1970 r. uruchomiono zakład przy hałdzie Huty Florian w Świętochłowicach, który działa do chwili obecnej. Od 1972 r. do lipca 1983 r. eksploatowano hałdę Katarzyna w Sosnowcu, z której przerobiono na kruszywa 2,3 mln ton żużla. Od kwietnia 1976 r. do września 2006r. działał nasz zakład eksploatacyjny w Łaziskach Górnych, który w tym okresie przerobił 1,7 mln ton żużla. W kwietniu 2005 r. uruchomiliśmy kolejny zakład przy Hucie Bobrek w Bytomiu, który zakończył swoją działalność we wrześniu 2011r. po wyeksploatowaniu 0,5 mln ton żużla.

W ciągu 52-letniej działalności nasza firma odzyskała i przerobiła z hałd i bieżącej produkcji ponad 52 mln ton żużla przetworzonego na kruszywa drogowe i ponad 3,5 mln ton złomu wykorzystanego do produkcji stali i surówki.

Zakład Częstochowa

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Hutniczych „EHAZET” swoją działalność produkcyjną rozpoczęło od uruchomienia w listopadzie 1967r. Zakładu w Częstochowie eksploatującego hałdę Mirów, a następnie Raków przy Hucie im.Bieruta w Częstochowie, a obecnie Hucie stali Częstochowa.Bilans działalności od roku 1967 Zakładu w Częstochowie jest imponujący. Odzyskano i przerobiono na kruszywa drogowe 35 mln ton żużla pochodzącego z hałd i produkcji bieżącej Huty Częstochowa oraz ponad 3 mln ton złomu wykorzystanego do produkcji stali i surówki. Od kilkunastu lat Huta Częstochowa jako jedyna w kraju nie ma hałd hutniczych, które powstawały w procesach przemysłowych przez ponad 100 lat. Przyjęto zasadę zagospodarowywania w pierwszej kolejności żużla z bieżącej produkcji. W ten sposób nie rosła nowa hałda w miejsce likwidowanych.W oparciu o własne doświadczenia i obserwację tego, co w tej dziedzinie dzieje się w świecie, uruchomiliśmy w 1999r. w Częstochowie jeden z najnowocześniejszych zakładów stacjonarnych produkujących wysokiej jakości kruszywa drogowe z żużli hutniczych. W celu poprawy warunków pracy zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań, jak: sterowanie podczerwienią, zwrotne bębny piórowe, bez-prądowe separatory magnetyczne, których żywotność jest właściwie nieograniczona. Stworzono komfortowe warunki socjalne. Stworzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i socjalnych spowodowało wydatne polepszenie warunków pracy i wzrost produkcji. Produkowane zaś kruszywa stanowią cenny materiał w tworzeniu infrastruktury – budowy autostrad, dróg, poboczy i parkingów. Świadczymy usługi sprzętem budowlanym, takim jak koparki podsiębierne, młoty hydrauliczne, ładowarki i kruszarki mobilne.

Siedziba Katowice

Firma działa w wyniku prywatyzacji w 1999r. z państwowego przedsiębiorstwa p.n. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Hutniczych „EHAZET”działającego a polskim rynku od 1967.Przy Alei W. Korfantego 195 w Katowicach znajduje się siedziba Zarządu PPHU „EHAZET” Sp. z o.o. Nowo wyremontowany budynek posiada 48 pokoi, z których część jest przeznaczona pod najem.Na ogrodzonym terenie znajduje się parking na 40 samochodów z możliwością oznaczenia na wyłączność dla wynajmujących firm.

Położenie budynku Zarządu jest bardzo atrakcyjne ze względu na dogodny i szybki dojazd do centrum Katowic, Chorzowa i Świętochłowic oraz węzeł komunikacyjny autobus tramwaj.

Zakład Świętochłowice

Zakład Świętochłowice powstał w 1970r.

Celem była likwidacja hałd Huty Florian, na których zeskładowane było ok. 3 mln ton żużla.Obecnie Zakład w Świętochłowicach produkuje kruszywa z żużli hutniczych z produkcji bieżącej Huty Batory oraz żużle z hałdy pochodzące z byłej produkcji Huty Florian.Z odpadów poprodukcyjnych poddanych produkcji odzyskujemy złomy o różnej klasie i uziarnieniu. Świadczymy usługi sprzętem budowlanym, takim jak koparki podsiębierne, młoty hydrauliczne, ładowarki i kruszarki mobilne. Przyjmujemy również do recyklingu odpady budowlane powstałe w wyniku rozbiórek obiektów w postaci betonów i żelbetonów.